Kompletný ročník 2023

Kompletný ročník 2023

28,00 €

Štvrťročník Príbehy 20. storočia sa venuje témam z obdobia bývalých totalitných režimov a pridáva kontext súčasnej spoločnosti. Svojich čitateľov si nájde medzi tými, ktorí sa radi zahĺbia do náročnejších textov a vedia, že na to, aby sme mohli rozumieť súčasnosti, potrebujeme poznať našu minulosť. Časopis by nemal chýbať ani na stole pedagógov, ktorí vďaka nemu môžu obohatiť svoje vyučovacie hodiny.

V každom čísle nájdete:

  • profilový rozhovor s osobnosťou, ktorá predstaví hlavnú tému čísla;
  • hlbšiu analýzu či úvahu o téme čísla;
  • rubriku Názor, v ktorej hľadáme prepojenie medzi minulosťou a súčasnosťou;
  • kultúrnu rubriku s pohľadmi na filmové, výtvarné, divadelné aj literárne diela;
  • nami zdokumentované príbehy pamätníkov 20. storočia;
  • metodické listy, ktoré je možné použiť počas vyučovania či workshopov pre mladých ľudí.

Informácie o produkte

Témy ročníka 2023:

  1. Československo: odsúdené na rozpad?
  2. Identita na tanieri
  3. Slovo ako zbraň
  4. Strážcovia demokracie

Šéfredaktor: Lukáš Onderčanin

Obálka a ilustrácie: Matúš Maťátko a Ivana Šáteková

Grafické spracovanie: Viktória Bitterová